Översättningar

Innehåll

Briar användarmanual

Vad är Briar?

Briar är en meddelandeapp designad för aktivister, journalister och andra som behöver ett säkert, lätt och robust sätt att kommunicera. Till skillnad från traditionella meddelandeappar förlitar sig Briar inte på någon central server ­– meddelanden synkroniseras direkt mellan användarnas enheter. Om internet är nere kan Briar synka via Bluetooth eller Wi-Fi, vilket låter informationen flöda under i krissituation. Om internet är tillgängligt kan Briar synkronisera via Tor-nätverket, vilket skyddar användare och deras relationer från övervakning.

Installation

Briar är tillgängligt på Google Play för enheter som kör Android.

Tips: Om du inte är säker på huruvida du har en Android-enhet, kontrollera om du har appen Play Store. Om den finns kör den Android.

Om du har en Android-enhet men du föredrar att inte använda Google Play har Briars webbplats instruktioner för att installera appen via F-Droid eller direkthämtning.

Skapa ett konto

Skapa ett konto

Första gången du öppnar Briar kommer du att tillfrågas om att skapa ett konto. Du kan välja vilket användarnamn och lösenord som helst. Lösenordet bör vara åtminstone 8 tecken långt och svårt att gissa.

Varning: Ditt Briar-konto lagras säkert på din enhet, inte i molnet. Om du avinstallerar Briar eller glömmer ditt lösenord finns det inget sätt att återställa ditt konto.

Klicka på ”Skapa konto”. När ditt konto har skapats kommer du att tas till kontaktlistan.

Lägga till kontakter

Alternativ för att lägga till en kontakt

För att lägga till en kontakt, klicka på plusikonen i det nedra högra hörnet av kontaktlistan.

Välj ett av två alternativ som dyker upp.

Lägg till en kontakt på avstånd

Lägg till en kontakt på avstånd

Kopiera briar://-lånken och skicka den till personen du vill lägga till. Du kan också använda knappen ”Dela” för att välja en app för att skicka länken.

Klistra in länken som du får från personen du vill lägga till i textfältet nedan. Klicka på “Fortsätt” och välj ett användarnamn för den nya kontakten.

Härnäst kommer du att se skärmen ”Väntande kontaktförfrågningar”‏ som informerar dig om tillståndet för varje väntande kontakt. Briar kommer regelbundet att försöka att ansluta till din kontakt för att lägga till dem.

När en anslutning är framgångsrik kommer ni att läggas till i varandras kontaktlistor. Grattis! Ni är nu redo att kommunicera säkert.

Om Briar inta kan ansluta till din kontakt efter 48 timmar kommer den väntande kontaktlistan att visa meddelandet ”Kontakten kunde ej läggas till”. Båda bör då ta bort den väntande kontakten från listan och lägga till varandras länkar igen.

Väntande kontakter

Lägg till en närvarande kontakt

Lägga till en kontakt, steg 1

Ett annat sätt att lägga till en kontakt är att mötas med personen du vill lägga till. Båda måste läsa in en QR-kod från den andra personens skärm. Detta försäkrar att du ansluter till rätt person så att ingen annan kan utge sig för att vara dig eller läsa dina meddelanden.

Klicka på ”Fortsätt” när du är redo att börja.

Lägga till en kontakt, steg 2

Justera in QR-koden i sökaren. Eventuellt måste du vänta ett par sekunder för att kameran ska fokusera.

När kameran har läst av QR-koden kommer du att se meddelandet ”Väntar på att kontakten ska skanna och ansluta". Nu bör din kontakt läsa av din QR-kod.

Kontaktlistan visar en nyligen tillagd kontakt

Era enheter kommer att utbyta information, och efter att par sekunder kommer ni att läggas till i varandras kotnaktlisor. Grattis! Ni är nu redo att kommunicera säkert.

Meddelandehantering

En privat konversation

För att skicka ett privat meddelande, klicka på en kontakts namn i kontaktlistan.

Tips: Alla meddelanden i Briar är krypterade ände-till-ände, så ingen annan kan läsa dem.

Om din kontakt är utloggad kommer ditt meddelande att levereras nästa gång ni båda är inloggade.

Introducera kontakter

Påbörja en introduktion

Du kan presentera dina kontakter för andra via Briar. Detta låter dem bli kontakter utan vara tvungna att mötas. För att påbörja en presentation, klicka på kontaktens namn i kontaktlistan och välj ”Presentera kontakt” från menyn.

Val av den andra kontakten

Nästa steg är att välja den andra kontakten som du vill presentera.

Lägga till ett meddelande till båda kontakterna

Lägg till ett valfritt meddelande till kontakterna klicka sedan på ”Presentera kontakt”.

En presentationsbegäran

Dina kontakter kommer att se ett meddelande som frågar dem huruvida de accepterar presentationen. Om de båda accepterar kommer de att läggas till i varandras kontaktlistor och de kommer att kunna kommuniceras säkert.

Privatgrupper

Huvudmenyn visar att funktionen privata grupper är vald

Du kan använda Briar för gruppchattar med dina kontakter. För att skapa en grupp, öppna huvudmenynoch välj ”Privatgrupper”. Listan över privatgrupper kommer att öppnas. Klicka på plusikonen för att skapa en ny grupp.

Skapa en privatgrupp, steg 1

Välj ett namn för din grupp och tryck sedan på “Skapa grupp”.

Skapa en privatgrupp, steg 2

Nästa steg är att välja kontakterna som du vill bjuda in i gruppen. Tryck på bockikonen när du är klar.

Skapa en privatgrupp, steg 3

Lägg till ett valfritt meddelande till de valda kontakterna och klicka sedan på ”Skicka inbjudan”. Kontakterna kommer att se ett meddelande som bjuder in dem att delta.

Privatgrupplistan visar en nyskapad grupp

Den nya gruppen kommer att läggas till i din privatgruppslista. Denna lista visar alla grupperna du tillhör.

En konversation i en privatgrupp

Meddelanden i privatgrupper organiseras i trådar. Vilken medlem som helst kan svara på ett meddelande eller starta en ny tråd.

Skaparen av gruppen är den enda som kan bjuda in nya medlemmar. Alla medlemmar kan lämna gruppen. Om skaparen lämnar gruppen så upplöses gruppen.

Forum

Huvudmenyn visar vald forumfunktion

Ett forum är en publik konversation. Till skillnad från en privatgrupp kan vem som helst som går med i ett forum bjuda in sina egna kontakter.

För att skapa ett forum, öppna huvudmenyn och välj ”Forum”. Forumlistan öppnas. Tryck på plusikonen för att skapa ett nytt forum.

Skapa ett forum

Välj ett namn på ditt forum, klicka sedan på ”Skapa forum”.

Forumlistan visar ett nyligen skapat forum

Det nya forumet kommer att läggas till i din forumlist. Denna lista visar alal forum som du tillhör.

Dela ett forum, steg 1

För att dela ett forum med dina kontaker, klicka på forumet för att öppna det, och klicka sedan på delningsikonen.

Dela ett forum, steg 2

Nästa steg är att välja vilka kontakter du vill dela forumet med. Tryck på bockikonen när du är klar.

Dela ett forum, steg 3

Lägg till ett valfritt meddelande till de valda kontakterna och klicka sedan på ”Bjud in till forum”. Kontakterna kommer att se ett meddelande som bjuder in dem att delta.

En konversation i ett forum

Meddelanden i forum organiseras i trådar. Vilken medlem som helst kan svara på ett meddelande eller starta en ny tråd.

Vilken meldem som helst i ett forum kan bjuda in nya medlemmar och vilken medlem som helst inklusive skaparen kan lämna forumet. Forumet fortsätter att existera till den sista medlemmen lämnar forumet.

Bloggar

Huvudmenyn visar vald bloggfunktion

Ditt Briar-konto har en inbyggd blogg. Du kan använda den för att posta nyheter och uppdateringar om ditt liv. Din blog delas automatiskt med dina kontakter och deras bloggar delas med dig.

För att läsa dina kontakters bloggar eller skriva en bloggpost, öppna huvudmenyn och välj ”Bloggar”.

Skriva en bloggpost, steg 1

För att skriva en bloggpost, klicka på pennikonen i toppen av bloggflödet.

Skriva en bloggpost, steg 2

Skriv din bloggpost och klicka på ”Publicera”.

Bloggflödet visar en nyligen skapade bloggpost

Din nya postning kommer att visas i bloggflödet.

Återblogga en postning, steg 1

För att återblogga en postning, klicka på återbloggningsikonen i hörnet av postningen.

Återblogga en postning, steg 2

Lägg till en valfri kommentar och klicka på ”Återblogga”.

Återblogga en postning, steg 3

Den återbloggade postningen kommer att visas i bloggflödet med din kommentar bifogad.

RSS-flöden

Du kan använda Briar för att läsa vilken blogg- eller nyhetsplats som helst som publicerar ett RSS-flöde. Artiklarna hämtas via Tor för att skydda din integritet. Du kan återblogga och kommentera artiklar från RSS-flöden precis som du kan med bloggposter.

Tips: RSS är ett sätt för webbplatser att publicera artiklar i en form som är enkel att återpublicera.

Importera ett RSS-flöde, steg 1

För att impotera ett RSS-flöde, öppna bloggflödet och välj ”Impotera RSS-flöde” från menyn.

Importera ett RSS-flöde, steg 2

Mata in URLen för RSS-flödet och klicka på ”Importera”. Artiklarna kommer att hämtas och läggas till i bloggflödet. Detta kan ta ett par minuter.

Bloggflödet visar en nyligen importeras RSS-artikel

När nya artiklar publiceras kommer Briar automatiskt att hämta dem. Impoterade artiklar delas inte med dina kontakter om du inte väljer att återblogga dem.

Hantera RSS-flöden, steg 1

Hantera dina RSS-flöden, öppna bloggflödet och välj ”Hanteras RSS-flöden” från menyn.

Hantera RSS-flöden, steg 2

Klicka på skräpikonen för att ta bort ett flöde. De impoterade artiklarna kommer att tas bort från bloggflödet, förutom de artiklar du har återbloggat.

Radera kontakter

Radera en kontakt

För att radera en kontakt, klicka på kontaktens namn i kontaktlistan välj ”Radera kontakt” från menyn.

Tips: För att skydda din integritet kommer kontakten inte att notifieras att du raderat dem. De kommer bara att se dig som utloggad från och med nu.

Inställningar

Inställningslistan

För att hitta inställningarna, öppna huvudmenyn och välj ”Inställningar”. Här kan du anpassa din Briar-upplevelse.

Tema

Huvudmenyn med mörkt tema

Du kan ändra vilket färgschema som Briar använder:

  • Ljust: Briar kommer att använda ljusa färger.
  • Mörkt: Briar kommer att använda mörka färger.
  • Automatiskt: Briar kommer att ändra sitt färgschema baserade på tid på dagen.
  • Systemstandard: Briar kommer att använda systemets färgschema

Anslut över Internet (Tor)

Avsnittet ”Nätverk” på inställningsskärmen

Tips: Briar använder Tor för att ansluta till interner. Tor är ett nätverk av datorer som körs av frivilliga runt om i världen för att hjälpa människor att kunna nå internet privat och utan censur. ”Bryggor” är datorer som kan hjälpa dig att ansluta till Tor om din regering eller internetoperatör blockerar det.

Du kan styra hur Briar ansluter till internet:

  • Automatisk, baserad på position: Briar kommer att välja anslutning beroende påp din aktuella position.
  • Använd Tor utan bryggor: Briar kommer att ansluta till Tor utan att använda bryggor.
  • Använd Tor utan bryggor: Briar kommer att använda bryggor för att ansluta till Tor.
  • Anslut ej: Briar kommer inte att ansluta till internet alls.

Använd mobildata

Du kan styra huruvida Briar använder mobildata. Om du slår av mobildata kommer Briar endast att använda internet när du är ansluten via Wi-Fi.

Anslut via Internet (Tor) endast under laddning

Du kan kontrollera om Briar använder internet medan enheten körs på batteriet. Om du slår på den här inställningen använder Briar bara internet när enheten är ansluten till ström.

Skärmlås

Avsnittet ”Säkerhet” på inställningsskärmen

Tips: Denna funktion finns inte tillgänglig i Android version 4.

För att skydda din integritet när andra människro använder din enhet kan du låsa Briar utan att logga ut. Detta förhindrar att Briar används fram tills att du matar in ditt PIN, mönster eller lösenord.

Briar använder samma PIN, mönster eller lösenord som du normalt använder för att låsa upp din enhet, så denna inställning kommer att vara inaktiverad (utgråad) om du inte har valt ett PIN, mönster eller lösenord än. Du kan använda din enhetes Inställningsapp för att välja ett.

Huvudmenyn visar alternativet ”Lås appen”

När skärmlåsinställningen är aktiveras kommer alternativet ”Lås appen” att läggas till i Briars huvudmeny. Du kan använda detta alterntiv för att låsa Briar utan att logga ut.

Upplåsning av Briar

När Briar är låst, kommer du att bli ombedd om din PIN-kod, mönster eller lösenord för att låsa upp den.

Skärmlås efter inaktivitet

Tips: Denna funktion finns inte tillgänglig i Android version 4.

Du kan välja att automatiskt låsa Briar när det inte har använts efter en viss tid.