Oversettelser

Innholdsfortegnelse

Briar's Brukerhåndbok

Hva er Briar?

Briar er en meldingsapp utviklet for aktivister, journalister, og alle andre som trenger en sikker, nekle og robust måte å kommunisere. I motsetning til tradisjonelle meldingsapper, så belager ikke Briar seg på å bruke en sentral server - meldingene blir synkronisert direkte imellom brukerenes enheter. Dersom Internettet er nede så kan Briar synkronisere via Blåtann eller Wi-Fi, og på den måten la informasjonen fortsette å flyte under en krise. Om Internettet er oppe, så kan Briar synkronisere via Tor-nettverket og beskytte brukere og deres relasjoner fra overvåking.

Installasjon

Briar er tilgjengelig på Google Play for enheter som kjører Android.

Tips: Hvis du ikke er sikker på om du har en Android-enhet, sjekk om den har Play Store-app’en. Hvis den har det, kjører den Android.

Dersom du har en Android-enhet men foretrekker ikke å bruke Google Play, så har Briar’s webside introduksjoner for å installere appen via F-Droid eller direkte nedlasting.

Lage en konto

Lager en konto

Første gangen du åpner Briar vil du bli spurt om å opprette en konto. Du kan velge et hvilket som helst kallenavn og passord. Passordet burde være minst 8 tegn langt og vanskelig å gjette.

Advarsel: Briar-kontoen din lagres sikkert på enheten din, ikke i skyen. Hvis du avinstallerer Briar eller glemmer passordet ditt, så finnes det ingen måte å gjenopprette kontoen din på.

Trykke på «Lage konto». Når kontoen din har blitt laget vil du bli tatt med til kontaktlisten.

Legge til kontakter

Valg for å legge til en kontakt

For å legge til en kontakt, trykk på plussikonet nederst til høyre i kontaktlisten.

Velge en eller to valg som kommer fram.

Legg til kontakt over distanse

Legger til en kontakt på avstand

Kopier briar://-lenken og dele den med personen du ønsker å legge til. Du kan også bruke «Dele»-knappen til å velge en app for å dele lenken med.

Lime inn lenken som du har mottar fra personen du ønsker å legge til i tekstfeltet nedenfor. Klikke på «Fortsette» og velge et kallenavn for din nye kontakt.

Nå vil du se en «Ventende kontaktforespørsler»-skjerm som informerer deg om tilstanden til hver av dine ventende kontakter. Briar kommer til å forsøke å koble til kontaktene dine med jevne mellomrom for å legge dem til.

Når en tilkobling er vellykket, blir dere lagt til i hverandres kontaktlister. Gratulerer! Dere er klare til å kommunisere sikkert.

Om Briar ikke kan koble til din kontakt etter 48 timer har gått, så vil ventende kontakter-listen vise meldingen «Å legge til kontakten feilet». Dere burde begge slette ventende kontakt fra listen og legge til hverandres lenker på nytt.

Ventende kontakter

Legg til kontakt i nærheten

Legger til en kontakt, steg 1

En annen måte å legge til en kontakt på er å møte personen du vil legge til. Hver av dere må skanne en QR-kode fra den andre personens skjerm. Dette sikrer at du kobler til den rette personen, slik at ingen andre kan utgi seg for å være deg eller lese meldingene dine.

Trykk på «Fortsette» når du er klar for å begynne.

Legger til en kontakt, steg 2

Gjør kontaktens QR-kode synlig i kamerasøkerfeltet. Det er mulig du må vente noen sekunder før kameraet får fokusert.

Når kameraet har skannet QR-koden vil du se meldingen «Venter på at kontakten skal skanne og koble til». Nå burde kontakten din skanne QR-koden din.

Kontaktlisten som viser en kontakt som nylig er lagt til

Enhetene dine vil utveksle informasjon, og etter noen sekunder vil dere bli lagt til i hverandres kontaktlister. Gratulerer! Dere er klare til å kommunisere sikkert.

Meldingsføring

En privat meldingskonversasjon

For å sende en privat melding, trykk på en kontakts navn i kontaktlisten.

Tips: Alle meldinger i Briar er ende-til-ende-kryptert, slik at ingen andre kan lese dem.

Hvis kontakten din er frakoblet Internettet, så vil meldingen din bli levert neste gang dere begge er tilkoblet Internettet.

Introduserer kontakter

Setter i gang en introduksjon

Du kan introdusere kontakter til hverandre igjennom Briar. Dette tillater dem til å bli kontakter uten å behøve å møte hverandre. For å begynne en introduksjon, trykk på kontaktens navn i kontaklisten og velg «Gjøre en introduksjon» fra menyen.

Velger den andre kontakten

Deretter, velge den andre kontakten du ønsker å introdusere.

Legger til en melding for begge kontaktene

Legge til en valgfri melding til kontakten din, trykk deretter på «Gjøre en introduksjon».

En introduksjonsforespørsel

Kontaktene dine vil se en melding som spør dem om de godtar introduksjonen. Hvis begge godtar den, blir de lagt til i hverandres kontaktlister, og de vil kunne kommunisere sikkert.

Private grupper

Hovedmenyen viser at den private gruppefunksjonaliteten er valgt

Du kan bruke Briar for gruppesamtaler med kontaktene dine. For å opprette en gruppe, åpne hovedmenyen og velg «Private grupper». Den private gruppelisten åpnes. Trykk på plussikonet for å opprette en ny gruppe.

Lager en privat gruppe, steg 1

Velge et navn for gruppen din, trykk så på «Lage gruppe».

Lager en privat gruppe, steg 2

Velg deretter kontaktene du vil invitere til å bli med i gruppen. Trykk på hakeikonet når du er ferdig.

Lager en privat gruppe, steg 3

Legge til en valgfri melding til de valgte kontaktene, og trykk deretter på «Send invitasjon». Kontaktene vil se en melding som inviterer dem til å bli med.

Den private gruppelisten viser en nylig laget gruppe

Den nye gruppen vil bli lagt til i din private gruppeliste. Listen viser alle gruppene du er en del av.

En konversasjon i en privat gruppe

Meldinger i private grupper er organisert i tråder. Ethvert medlem kan svare på en melding eller starte en ny tråd.

Oppretteren av gruppen er den eneste som kan invitere nye medlemer. Ethvert medlem kan forlate gruppen. Dersom den som opprettet gruppen forlater den, så vil gruppen oppløses.

Forum

Hovedmenyen viser at forumfunksjonaliteten er valgt

Et forum er en offentlig konversasjon. Ulikt private grupper, så kan enhver som blir med i et forum invitere sine egne kontakter inn.

For å opprette et forum, åpne hovedmenyen og velg så «Forumer». Forumlisten vil så åpne seg opp. Trykk på plussikonet for å lage et nytt forum.

Lager er forum

Velge et navn til forumet ditt, trykk deretter på «Lage forum».

Forumlisten viser et nylig laget forum

Det nye forumet vil bli lagt til forumlisten din. Denne listen viser alle forumene du tilhører.

Deler et forum, steg 1

For å dele et forum med kontaktene dine, trykk på forumet for å åpne det, og trykk deretter på delingsikonet.

Deler et forum, steg 2

Velg deretter kontaktene du ønsker å dele forumet med. Trykk på hakeikonet når du er ferdig.

Deler et forum, steg 3

Legge til en valgfri melding til de valgte kontaktene, trykk så på «Dele forum». Kontaktene kommer til å se en invitasjonsmelding som inviterer dem til å bli med.

En konversasjon i et forum

Meldinger i forumer er organisert i tråder. Ethvert medlem kan svare på en melding og starte en ny tråd.

Ethvert medlem av et forum kan invitere inn nye medlemmer, og ethvert medlem, inkludert skaperen av forumet kan forlate det. Forumet fortsetter å eksistere til det siste medlemmet forlater det.

Blogger

Hovedmenyen viser at bloggfunksjonaliteten er valgt

Din Briar-konto har en innebygd blogg. Du kan bruke den til å poste nyheter og oppdateringer om livet ditt. Din blogg vil automatisk bli delt med dine kontakter, og deres blogger vil bli delt med deg.

For å lese dine kontakters blogger og skrive et innlegg, trykk på hovedmenyen, velg så «Blogger».

Skriver et blogginnlegg, steg 1

For å skrive et innlegg, trykk på pennikonet på toppen av blogg-feed’en.

Skriver et blogginnlegg, steg 2

Skriv et innlegg og trykk så på «Publisere».

Blogg-feed’en viser et nylig opprettet innlegg

Ditt nye innlegg kommer til å bli synlig i blogg-feed’en.

Gjenblogger et innlegg, steg 1

For å gjenblogge et innlegg, trykk på gjennbloggikonet i hjørnet til innlegget.

Gjenblogger et innlegg, steg 2

Legge til en valgfri kommentar og trykk på «Gjenblogg».

Gjenblogger et innlegg, steg 3

Det gjenbloggede innlegget kommer til å dukke opp i blogg-feed’en med kommentaren din vedlagt.

RSS-feed’er

Du kan bruke Briar til å lese en hvilken som helst blogg eller nyhetsside som publiserer en RSS-feed. Artiklene lastes ned via Tor for å beskytte personvernet ditt. Du kan gjenblogge og kommentere artikler fra RSS-feed’er, akkurat som du kan med blogginnlegg.

Tips: RSS er en måte for nettsider å publisere artikler i en form som er lett å republisere.

Importerer en RSS-feed, steg 1

For å importere en RSS-feed, åpne blogg-feed’en og velg «Importer RSS-feed» i menyen.

Importerer en RSS-feed, steg 2

Skrive inn URL-en til RSS-feed’en og trykk på «Importer». Artiklene vil så bli lastet ned og lagt til blogg-feed’en. Dette kan ta noen få minutter.

Blogg-feed’en viser en nylig importert RSS-artikkel

Når nye artikler blir publisert, så vil Briar automatisk laste dem ned. Importerte artikler blir ikke delt med kontaktene dine, med mindre du velger å gjenblogge dem.

Administrerer RSS-feed’er, steg 1

For å administrere RSS’feed’ene dine, åpne blogg-feed’en og velg «Administrere RSS-feed’er» fra menyen.

Administrerer RSS-feed’er, steg 2

Trykk på søppelbøtte-ikonet for å fjerne en feed. De importerte artiklene vil bli fjernet fra bloggfeed’en, med unntak av eventuelle artikler du har gjenblogget.

Slette kontakter

Sletter en kontakt

For å slette en kontakt, trykk på kontaktens navn i kontaklisten og velg «Slett kontakt» fra menyen.

Tips: For å beskytte ditt personvern, så vil ikke kontakten bli varslet om at du har slettet dem. De vil bare komme til å se deg som avlogget fra nå av.

Innstillinger

Listen over innstillinger

For å finne innstillingene, åpne hovedmenyen og velg «Innstillinger». Her kan du tilpasse din Briar-brukeropplevelse.

Tema

Hovedmenyen i mørk tema-drakt

Du kan endre fargeoppsettet som Briar bruker:

  • Lyst: Briar vil bruke lyse farger.
  • Mørkt: Briar vil bruke mørke farger.
  • Automatisk: Briar kommer til å endre fargeoppsettet basert på når på dagen det er.
  • Systemforvalg: Briar kommer til å bruke systemets fargeoppsett.

Koble til Internettet (Tor)

«Nettverk»-delen i innstillingsskjermen

Tips: Briar bruker Tor til å koble til Internettet. Tor er et nettverk av datamaskiner som blir opprettholdt av frivillige rundt om kring i verden med sikte på å hjelpe mennesker å få tilgang til Internettet i fortrolighet og uten sensur. «Broer» er datamaskiner som kan hjelpe deg med å koble til Tor dersom myndighetene eller internettleverandøren blokkerer det.

Du kan kontrollere hvordan Briar kobler til Internettet:

  • Automatisk basert på lokasjonsdata: Briar kommer til å velge hvordan den skal koble seg til basert på din næverende lokasjon.
  • Bruke Tor uten broer: Briar kommer til å koble til Tor uten bruk av broer.
  • Bruke Tor med broer: Briar kommer til å bruke broer for å koble til Tor.
  • Ikke koble til: Briar kommer ikke til å koble til Internettet overhodet.

Bruke mobildata

Du kan kontrollere hvorvidt Briar skal kunne bruke mobildata. Dersom du skrur av mobildata, så vil Briar kun bruke Internettet når du er koblet til Wi-Fi.

Koble til via Internettet (Tor) bare under lading

Du kan kontrollere hvorvidt Briar kan bruke Internettet mens enheten bruker strøm fra batteriet. Dersom du skrur på denne innstillingen, så vil Briar kun bruke Internettet når enheten din er koblet til strømnettet.

Låseskjerm

«Sikkerhet»-delen av innstillings-skjermen

Tips: This funksjonaliteten er ikke tilgjengelig i Android versjon 4.

For å beskytte personvernet ditt når andre bruker enheten din, så kan du låse Briar uten å logge av. Dette forhindrer at Briar kan brukes før du skriver inn en PIN-kode, et mønster eller et passord.

Briar bruker samme PIN-kode, mønster eller passord som du vanligvis bruker for å låse opp enheten din, så denne innstillingen vil bli deaktivert (bli grålagt) hvis du ikke har valgt PIN-kode, mønster eller passord ennå. Du kan bruke enhetens Innstillinger-app for å velge ett.

Hovedmenyen viser «Låse app»-valget

Når skjermlåsen er aktivert, så vil et «Låse app»-valg bli lagt til i Briar’s hovedmeny. Du kan bruke dette valget for å låse Briar uten å logge ut.

Låser opp Briar

Når Briar er låst, så vil du bli spurt om PIN-koden, mønsteret eller passordet ditt for å låse den opp.

Låseskjermens inaktivitets-tidsavbrudd

Tips: This funksjonaliteten er ikke tilgjengelig i Android versjon 4.

Du kan velge å låse Briar automatisk når den ikke har blitt brukt etter en bestemt tidsperiode.